Toespraak ‘van de voorzitter’ – Heropening van de baan.

Beste golfvrienden,

ik wil de club en haar leden van harte feliciteren met de gerenoveerde baan. Het is nu een baan geworden met een nieuw elan. Je kunt als speler kiezen: Ga ik op een veilige manier spelen of ga ik de uitdaging aan en neem risico. Dat maakt de baan voor elke speler aantrekkelijker. Voor de eerste negen holes is de routing veranderd en zijn enkele hindernissen voor de green aangebracht. In de tweede negen zitten een paar verrassende holes. Ook liggen dr in het oog springende bunkers. Door een hoge en scherpe randen komen ze dreigend over, maar het venijn zit ‘m in de staart. Hole 16 heeft een lange smalle green van ca 50 meter. Die green is ook nog eens grillig. De green is niet vlak, nee er zit een fors hoogte verschil. Als je denkt dat je bal vlak bij de vlag komt dan kan die nog meters gaan rollen op het heuvelachtige green. Dan nog hole 17. Hier moet je over een forse waterpartij slaan. Ieder speler zal deze twee holes zondermeer onthouden. Als  greenfee spelers zal je deze herinnering aan golfbaan in Havelte denken.

Dank aan de obligatiehouders die de investering mogelijk hebben gemaakt, dank aan de architect Van der Vaart Golf Design voor het ontwerp, dank aan de medewerkers van Vos Golf en Sport voor de uitvoering van het werk, dank aan de vrijwilligers die het werk hebben begeleid, de leden van de commissies BARCO en BACO.

Beste mensen, ik vind de renovatie geslaagd. En ik ben er maar wát trots op.

Maar er is meer om trots op te zijn. Onze club, de vereniging leeft en biedt gezelligheid. Ik noem een paar zaken:

  • We hebben veel vrijwilligers die zorgen voor de wedstrijden, voor de ontvangst van gasten en houden toezicht. Zij zijn belangrijk voor het reilen en zeilen van de club
  • We zijn financieel gezond en we hebben een lage contributie, als je dat vergelijkt met andere gelijkwaardige golfclubs
  • Het bruist van activiteiten, let maar eens op de wedstrijdkalender. Dat wordt allemaal georganiseerd door en voor de leden
  • We hebben een accommodatie met uitstraling van duurzaamheid met een prima restaurant. Onder een uitstekende bediening van HUY.
  • Medewerkers van het secretariaat staan altijd paraat en zijn gastvriendelijk
  • Tenslotte is er een toestroom van nieuwe leden. In elke nieuwsbrief treft u een opsomming van nieuwe leden aan. Dit jaar tellen we al, na aftrek opzeggingen, 55 nieuwe leden

Zijn er nog zaken die aandacht behoeven. Jazeker die zijn er ook. Ik noem er een paar:

  • De certificering. De GEO certificering. Het gaat dan om het duurzaam beheer van de golfbaan en accommodaties. Vele golfclubs zijn al gecertificeerd. Dor de Corona virus is er achterstand gekomen. Deze maand starten we de werkzaamheden weer op. Hoop dat we dit jaar het certificaat mogen krijgen
  • Onze driving range. We kijken naar de inrichting van de driving range. Dan is vernieuwing en uitbreiding nodig
  • Nog een wens. Het realiseren van een oefenhole op de huidige pitching green.

Ik sluit af met nogmaals de felicitaties aan onze leden en sponsoren dat zij kunnen spelen op onze prachtige baan. We hebben een golfclub en een baan met toekomst perspectief. Het is een duurzame, inspirerende en een gezellige, gastvrije golfclub.

Joop Alssema