Criteria Baansluiting

Criteria Baansluiting

Criteria sluiting baanfaciliteiten Golfclub Havelte.

Het bestuur van GCH heeft de volgende richtlijnen vastgesteld m.b.t. de sluiting van onze faciliteiten. Onder ‘faciliteiten’ worden verstaan de golfbaan, putting green, pitching green en driving range.

Afhankelijk van de weersomstandigheden gelden voor sluiting de volgende criteria:
Weeralarm:

Wanneer er door het KNMI een weeralarm afgegeven wordt van code Geel. Oranje of Rood in geval van storm verwachtingen, neemt het bestuur het besluit om de baan te sluiten.

Regen

Bij plassen in de baan.

Sneeuw

Bij volledig witte bedekking met sneeuw van de baan.

Mist

Bij minder dan 150 meter zicht.
De beoordelingsregel is vanaf de tee-61 op hole 10 als de 2e boom niet meer zichtbaar is of vanaf de tee-61 op hole 2 als de vlag niet meer zichtbaar is.

Vorst

In principe hoeft bij vorst niet gesloten te worden, omdat de greenkeepers de baan daarop hebben voorbereid d.m.v. wintergreens en winterafslagen. Wel kan het zijn dat buggy’s in verband met spoorvorming niet worden toegestaan. Dit zal dan aangegeven worden.

De keer dat de greenkeepers toch door nachtvorst worden verrast kan de baan tijdelijk even worden gesloten (tot bijvoorbeeld 8.30 uur) als de kans groot is dat de vorst dan weer weg is. Dat voorkomt bijvoorbeeld tijdens een wedstrijd dat er wordt gestart op wintergreens en er na 2 holes weer wordt overgaan op zomergreens.

Sluiting baan

De criteria voor sluiting van de baan gelden in principe ook voor de putting green en pitching green.

Sluiting driving range

De besluitvorming van de Driving range ligt bij de persoon die de ballen raapt en wordt via de hoofdgreenkeeper gecommuniceerd.

Baankeuring verantwoordelijkheid hoofdgreenkeeper

De baan wordt het hele jaar door, 7 dagen per week iedere dag, ’s morgens vroeg geïnspecteerd. Dat gebeurd door de hoofdgreenkeeper van Vos of zijn dienstdoende plaatsvervanger. Het is zijn verantwoordelijkheid om te besluiten of onze baanfaciliteiten moeten worden gesloten.

De hoofdgreenkeeper zet het resultaat van zijn baaninspectie iedere morgen iets na 8.00 uur onder ‘baaninfo’ op de clubwebsite. Vanaf dat moment kunnen leden hiervan dagelijks kennis nemen.

Plaatsvervangende verantwoordelijkheid

In het weekend en op officiële feestdagen kan er na de ochtendkeuring door de hoofdgreenkeeper, naderhand een weersverandering optreden. Bijvoorbeeld door snel opkomende mist of hevige regenval. Of in geval van andere extreme omstandigheden waarin de veiligheid in de baan niet gewaarborgd is.

In die situatie zijn er drie elkaar opvolgende verantwoordelijken:

  1. Het dienstdoende lid van de wedstrijdcommissie als er een georganiseerde wedstrijd is
  2. De dienstdoende Marshall (desgewenst na overleg met de Hoofdmarshal)
  3. De dienstdoende winterdienst tijdens de winterdienst.
Situatie bij mist

De dienstdoende verantwoordelijke gebruikt bij snel opkomende mist de misthoorn en dient bij sluiting van de baan dit op het bord bij hole 10 aan te geven en op holes 1 en 10 bordjes te plaatsen.

Vervolgens dient gebeld te worden naar het clubsecretariaat met het verzoek op de clubwebsite te plaatsen dat de baan gesloten is. Indien het secretariaat niet bezet is, dan  wordt de volgende procedure gevolgd:

  1. De hoofdgreenkeeper zal de baanstatus aanpassen
  2. De dienstdoende winterdienst vrijwilliger belt de status door naar de medewerker secretariaat (privé) die de baanstatus aan zal passen.
Situatie bij herkeuring na eerdere sluiting

De hoofdgreenkeeper heeft de baan in het weekend of een officiële feestdag in alle vroegte gesloten. De baan lijkt op een later tijdstip die dag toch weer open te kunnen. Dan vindt een herkeuring plaats om uiterlijk 11.00 uur.  De dienstdoende verantwoordelijke is daar voor eindverantwoordelijk.

Ook in dat geval dient het clubsecretariaat gebeld en bij geen bezetting wordt als bovenstaand gehandeld.

Situatie en procedure bij (tijdelijke) wintergreens

In het weekend en op officiële feestdagen zijn na de ochtendkeuring door de hoofdgreenkeeper de vlaggen op de wintergreens  gezet. Het kan voorkomen dat er op een later tijdstip terug gegaan kan worden naar de zomergreens.

Het volgende criterium wordt dan gehanteerd.

Wanneer er tot 12.00 uur vorst op de greens zit van een of meer holes van 2, 3, 12 en 14, kan er de hele dag niet op zomergreens warden gespeel. In dat geval is er die dag geen verdere actie nodig.

Is de vorst voor 12.00 uur wel van de betreffende greens op hole 2, 3, 12 en 14, dan wordt terug gegaan naar de zomergreens. De vlaggen worden teruggezet naar de zomergreens en weer geplaats op de oefengreens. De blauwe paaltjes dienen weer in de cup van de wintergreen geplaatst te worden.  Hiervoor kan de Marshall kar gebruikt worden.

Het clubsecretariaat wordt gebeld met het verzoek om op de clubwebsite te vermelden dat de baan weer op zomergreens heeft.

Situatie op werkdagen:

Op werkdagen wordt door de hoofdgreenkeeper uiterlijk om 12.00 bepaald, wanneer de vlaggen van wintergreens terug gezet kunnen worden naar de zomergreens. Indien er om 12.00 uur nog vorst op de greens is, dan blijven het de rest van de dag wintergreens.

Bij het terug plaatsen van de wintergreen naar de zomergreen zal rekening gehouden worden met wedstrijden die aan de gang zijn.
Uitgangspunt hierbij is dat een wedstrijd een gelijk speelveld dient te hebben.
Bij een 9 holes wedstrijd wordt er terug gezet als de laatste spelers uitgeholed hebben.
Tijdens een 18 holes wedstrijd kan er bij de wisseling van de eerst gespeelde lus naar de tweede gespeelde lus terug gezet worden.

De oefengreens worden apart beoordeeld en daarmee kan er een verschil ontstaan met de situatie in de baan.


Aldus
vastgesteld door het bestuur.

Procedure bij langdurige baansluiting

Een langdurige meerdaagse sluiting is niet niks en heeft altijd de nodige impact.
Om niet lichtvaardig hiertoe over te gaan wordt er voorafgaande aan de besluitvorming overleg gevoerd tussen de hoofdgreenkeer, de afgevaardigde van het bestuur in de Baco en de voorzitter van de Baco.

De verantwoordelijkheid voor de langdurige sluiting ligt bij deze drie personen.

Communicatie:

In het kader van helderheid richting leden is het wenselijk dat dit vanuit het secretariaat dit direct gecommuniceerd  wordt, d.m.v. de vermelding op de website en aan te geven, wanneer de volgende baankeuring zal plaats vinden.

Hiermee wordt ook de receptie ontlast met de toch regelmatig ontvangen telefoontjes met de vraag wanneer de baan weer open is.

10 januari 2024

Baancommissie