Baanreglement

Baanreglement

Golf Club Havelte Plaatselijke Regels vanaf 8 maart 2021

U wordt verzocht:

 • het baanpersoneel te allen tijde voorrang te verlenen.
 • rekening te houden met andere spelers, vlot door te lopen en de veiligheid van anderen in acht te nemen.
 • de pitchmark en divots te repareren, en de bunkers aan te harken
 • de publicatieborden met baaninfo te raadplegen.
 • flora en fauna te respecteren.

Algemeen:

 • De afstanden, 200, 150 en 100 m tot midden green worden aangegeven door schotels in de fairway en (in voorkomend geval) door een paaltje of zwerfkei aan de zijkant van de fairway.
 • Het is niet toegestaan met een buggy of trolley over de voorgreen en tussen bunker en green te rijden.

Plaatselijke Regels:

 • Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen/palen met witte kop.
 • Hole 10 is buiten de baan voor spelers van Hole 1 en omgekeerd. Dit geldt tevens voor (deel) Hole 2 en Hole 11 waar de bal de OOB kruist en in verlengde daarvan op andere hole ligt.
 • Het gebied binnen de hindernis gemarkeerd door rode palen met groene kop op hole 16 is een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden zone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1e.
 • Elk gebied dat is aangegeven met een blauwe markering is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale terreinomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf, geheel, te ontwijken volgens Regel 16.1f.
 • Alle greppels, geulen en sleuven die niet zijn gemarkeerd als hindernis moeten worden behandeld als deel van het algemene gebied.
 • Alle afstandsmarkeringspalen en – schotels zijn vaste obstakels en mogen niet worden verwijderd/opgenomen. Deze mogen worden ontweken volgens Regel 16.1.
 • Bij het ontwijken van een verkeerde green (een andere green dan de green van de hole die wordt gespeeld), omvat de verkeerde green ook de voorgreen binnen twee clublengten van de rand van de green. Dit betekent dat bij het handelen volgens Regel 13.1f, bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering zowel de green als het aangegeven deel van de voorgreen volledig ontweken moeten worden.
 • Droppingzone (DZ) op hole 2 en 17
 • Straf voor overtreding van plaatselijke regels:
  • Matchplay: verlies van hole
  • Strokeplay: 2 slagen.

 

Tijdelijke plaatselijke regels i.v.m. COVID-19

 De score bij strokeplay (Regel 3.3b)

In verband met zorgen over het uitwisselen van scorekaarten mogen spelers hun eigen holescores op de scorekaart noteren (het is in dat geval dus niet noodzakelijk dat de marker dit doet). Het is niet noodzakelijk dat een marker fysiek de scorekaart moet accorderen; een manier van verbaal of elektronisch accorderen voldoet. De scorekaart dient digitaal bij de commissie te worden ingeleverd (golf.nl app, E-golf app of andere digitale manier door de commissie aangegeven).

 

 

Overige informatie:

 • Onderbreken van het spel:) Indien het spel ten gevolge van een gevaarlijke situatie (Regel 6-8b) door de Commissie wordt onderbroken, is het volgende van toepassing:
  • Eén aanhoudende toon: spel onmiddellijk onderbreken i.v.m. mogelijk gevaarlijke situatie.
  • Bij herhaling drie opeenvolgende tonen: spel onderbreken, hole mag worden afgemaakt.
  • Bij herhaling twee korte tonen: spel hervatten.
 • Pinposities:De pinposities staan vermeld op de informatieborden bij hole 1 en hole 10.
 • Plaatsen: er kan een “Plaatsen” regel van toepassing zijn.

Voor meer informatie kan je terecht bij de referees:

 • Ruud Huijser, 06-10177888
 • Bert Mengerink, 06-40888498
 • Evert Uitentuis, 06-24669063