Het baanreglement van Golf Club Havelte:

 • Bij het betreden van onze golfbaan dient u zich te houden aan de golfetiquette en aan de plaatselijke regels. Ook bevindt u zich op onze golfbaan op eigen risico.
 • Controleer altijd voordat u gaat spelen of de baan open is en of u andere bijzonderheden kan tegenkomen.
 • Leg plaggen terug en trap deze goed aan.
 • Herstel pitchmarks op de greens en voorgreens.
 • Ga met uw buggy of trolley altijd zo ruim als mogelijk om de green en voorgreen heen.
 • Na het spelen uit de bunker, deze graag goed aanharken. Daarna de hark terughangen op de daarvoor bestemde standaard.
 • Speel ten alle tijde “ready golf” om traag spel door de baan te voorkomen.
 • Laat achteropkomende flights altijd voor, tenzij er een flight op dezelfde hole als u loopt.
 • U dient uw label of greenfee bewijs zichtbaar aan uw tas te bevestigen.
 • Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Driving range ballen zijn in de baan niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn op de baan niet toegestaan.

Onze marshals kunnen – indien noodzakelijk – u op bovenstaande punten aanspreken.

Golfclub Havelte Plaatselijke Regels 2020

Algemeen:

U wordt verzocht:

 • Het baanpersoneel voorrang te verlenen
 • De publicatieborden met baaninfo te raadplegen
 • De aanwijzingen van de marshal op te volgen
 • Voor SR/CR zie Playing Handicap tabel

De afstanden 200, 150, 100 en 50 meter tot midden green, worden aangegeven door schotels op de fairway en daarnaast in voorkomend geval door een paaltjes, en/of zwerfkei, terzijde van de fairway.

Plaatselijke Regels:

 • Buiten de baan (OOB) wordt aangegeven door witte palen/palen met witte kop.
 • Hole 10 is buiten de baan voor spelers van Hole 1 en omgekeerd.
 • De rode hindernis bij hole 10 grenzend aan de OOB: Wanneer de bal via OOB terug komt in rode hindernis, mag deze worden ontweken door gebruik te maken van één van de opties van regel 17.1d. Indien een bal van de speler is gevonden of praktisch zeker is dat deze in een rode hindernis ligt is, het punt waar de bal het laatst de grens van de rode hindernis kruiste aan de OOB zijde bepalend voor het ontwijken van de hindernis
 • Elk gebied dat is aangegeven met een blauwe markering is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale terreinomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f. (zie verder ook de tijdelijke plaatselijke regels).
 • Jonge aanplant (duidelijk zichtbaar als zijnde niet gemaaid), is aangegeven met een enkel blauw paaltje en moet worden ontweken. Als een bal gelegen in de nabijheid van jonge aanplant, zodanig ligt dat deze door het innemen van stand, uitvoeren van swing of slag kan worden beschadigd of geraakt, dan moet deze worden ontweken conform Regel 16.1.
 • Alle greppels, geulen en sleuven die niet zijn gemarkeerd als hindernis moeten worden behandeld als deel van het algemene gebied.
 • Alle afstandsmarkeringspalen en – schotels zijn vaste obstakels en mogen niet worden verwijderd/opgenomen. Deze mogen worden ontweken volgens Regel 16.1.
 • Bij het ontwijken van een verkeerde green (een andere green dan de green van de hole die wordt gespeeld), omvat de verkeerde green ook de voorgreen binnen twee clublengten van de rand van de green. Dit betekent dat bij het handelen volgens Regel 13.1f, bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering zowel de green als het aangegeven deel van de voorgreen volledig ontweken moeten worden.
 • Straf voor overtreding van plaatselijke regels:
  • Matchplay; verlies van hole
  • Strokeplay: 2 slagen

Tijdelijke Plaatselijke regels i.v.m. baanrenovatie:

 • Abnormale Terrein Omstandigheden (GUR): Bunkers gemarkeerd met blauwe paal en alle gebieden die onlangs zijn ingezaaid, gemarkeerd met blauwe palen of lijnen zijn GUR en verboden speelzone. Het gebied mag tevens niet betreden De GUR moet worden ontweken volgens regel 16.1a.. Deze gebieden omvatten o.a. nieuwe tee’s, gedempte bunkers, nieuwe green (hole 16) etc.. Het is niet toegestaan om deze gebieden te betreden, dit om het kwetsbare gebied te beschermen.
 • Nieuwe bunkers

I.v.m. kwetsbaarheid van de nieuwe bunkers graag met volgende rekening houden:

 • Betreedt de bunker altijd vanaf de lage kant om de nieuwe kwetsbare randen te beschermen.
 • Trekker sporen: de rijpaden met trekker sporen, die het maken van een slag in de beoogde richting onmogelijke maken, zijn tevens GUR en mogen worden ontweken volgens regel 16.1a.
 • Verkeerde green Hole 16: de verkeerde green, is de normale green van hole 16. Er is een tijdelijke green in gebruik. De verkeerde green is onderdeel van het algemene gebied en moeten ontweken worden volgens regel 13.1f
 • Markeringen zoals witte linten, touwen en/of paaltjes waarmee een aantal gebieden zijn afgezet, zijn vaste obstakels en mogen niet worden verwijderd/opgenomen. Deze mogen worden ontweken volgens Regel 16.1.
 • Straf voor overtreding van tijdelijke plaatselijke regels:
  • Matchplay; verlies van hole
  • Strokeplay: 2 slagen

Tijdelijke plaatselijke regels i.v.m. COVID-19

Vlaggenstokken

Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers vlaggenstokken aanraken. De vlaggenstok moet daarom in de hole blijven staan.

Bunkers

Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers harken aanraken. Om deze reden zijn de harken uit de bunkers verwijderd. Verzocht wordt om de bunker zoveel mogelijk achter te laten zoals u hem gevonden heeft. De mogelijkheden hiertoe zijn om met de voeten zoveel mogelijk het spoor van de bal en uw voetstappen te egaliseren. Het laatste gedeelte kan met de club worden vlak gemaakt.

Plaatsen in Bunker: Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
 • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: de lengte van een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
  • dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en\
  • dit gebied moet in de bunker zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Hole-afmetingen en uitholen

Er worden geen wijzigingen in de definitie van “hole” aangebracht. Er is wel echter wel tijdelijk een aanpassing van de holes gedaan om een veilige situatie garanderen (dat spelers de vlag en hole niet aanraken). Er zal tijdelijk een inzetstuk in de hole zitten zodat de bal “hoog” blijft liggen. De bal kan zo gemakkelijker uit de hole worden gehaald.

De score bij strokeplay (Regel 3.3b)

In verband met zorgen over het uitwisselen van scorekaarten mogen spelers hun eigen holescores op de scorekaart noteren (het is in dat geval dus niet noodzakelijk dat de marker dit doet). Het is niet noodzakelijk dat een marker fysiek de scorekaart moet accorderen; een manier van verbaal of elektronisch accorderen voldoet. De scorekaart dient digitaal bij de commissie te worden ingeleverd (golf.nl app, E-golf app of andere digitale manier door de commissie aangegeven).

Plaatselijke Regel voor gevaarlijke processierups:

 Waar processierupsen op de baan gevaar kunnen opleveren, mag de speler, als de bal niet in een hindernis ligt, die belemmering zonder straf ontwijken volgens regel 16.1. Bomen met processierupsen zijn gemarkeerd met rood witte linten. Bij het ontwijken van de belemmering, moet de speler een bal droppen (16.1b en 16.1c) binnen één clublengte van, of plaatsen (16.1d) op, het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole, waar de processierupsen geen gevaar opleveren. Als de bal in de hindernis ligt mag de speler met een strafslag de bal ontwijken volgens Regel 17.1d. Als er dan nog steeds belemmering door de processierups is, dan mag de speler zonder verdere straf de belemmering ontwijken.

Overige informatie:

 • Onderbreken van het spel:) Indien het spel ten gevolge van een gevaarlijke situatie (Regel 6-8b) door de Commissie wordt onderbroken, is het volgende van toepassing:
  • Eén aanhoudende toon: spel onmiddellijk onderbreken i.v.m. mogelijk gevaarlijke situatie.
  • Bij herhaling drie opeenvolgende tonen: spel onderbreken, hole mag worden afgemaakt.
  • Bij herhaling twee korte tonen: spel hervatten.
 • Pinposities: de pinposities staan aangegeven op de (tijdelijke) scorekaart. De positie die in gebruik is, staat op het overdekte informatiebord bij hole 1.
 • Plaatsen: er kan een “Plaatsen” regel van toepassing zijn.

Voor meer informatie kan je terecht bij de referees:

 • Ruud Huijser, 06-10177888
 • Bert Mengerink, 06-40888498
 • Evert Uitentuis, 06-24669063