Baanreglement

Baanreglement

Golf Club Havelte Plaatselijke Regels vanaf  10 November 2021

Algemeen:

 • De afstanden, 200, 150 en 100 m tot midden green worden aangegeven door schotels in de fairway en (in voorkomend geval) door een paaltje of zwerfkei aan de zijkant van de fairway.
 • Het is niet toegestaan met een buggy of trolley over de voorgreen en tussen bunker en green te rijden.

Plaatselijke Regels:

 • Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen/palen met witte kop.
 • Hole 10 is buiten de baan voor spelers van Hole 1 en omgekeerd. Dit geldt tevens voor (deel) Hole 2 en Hole 11 waar de bal de OOB kruist en in verlengde daarvan op andere hole ligt.
 • Paden en wegen zijn integrale delen van de baan, behalve (verharde) grindpaden, deze zijn vaste obstakels en mogen worden ontweken zonder straf (Regel 16.1b).
 • De Houtwallen in het bos tussen de holes 11, 12 en 13 zijn onderdeel van de baan. Je moet de bal spelen zoals deze ligt. Indien bal onbespeelbaar of verloren: verder spelen door te droppen (Regel 14.3) met 1 strafslag (Regels 19.1 resp. 18.2)
 • Het gebied binnen de hindernis gemarkeerd door rode palen met groene kop op hole 16 is een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden zone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken met 1 strafslag (Regel 17.1e).
 • Elk gebied dat is aangegeven met een blauwe markering is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale terreinomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf, geheel, te ontwijken. (Regel 16.1f).
 • Alle greppels, geulen en sleuven die niet zijn gemarkeerd als hindernis moeten worden behandeld als deel van het algemene gebied.
 • Alle afstandsmarkeringspalen en – schotels zijn vaste obstakels en mogen niet worden verwijderd/opgenomen. Deze mogen worden ontweken zonder straf (Regel 16.1).
 • Bij het ontwijken van een verkeerde green (een andere green dan de green van de hole die wordt gespeeld), omvat de verkeerde green ook de voorgreen binnen twee clublengten van de rand van de green. Dit betekent dat bij het handelen volgens Regel 13.1f, bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering zowel de green als het aangegeven deel van de voorgreen zonder straf volledig ontweken moeten worden.
 • Droppingzone (DZ) op hole 2 en 17. Let op: men mag de DZ gebruiken – niet verplicht.

Tijdelijke Plaatselijke winterregels:

 • Vanaf 1 november mag de bal op de fairway geplaatst worden volgens regel E3. Als de bal van een speler in het algemene gebied, gemaaid op fairwayhoogte of lager, ligt mag de speler een bal na deze te hebben gemarkeerd opnemen (eventueel schoonmaken) en plaatsen op een plek naar keuze binnen 15 cm, niet dichter bij de hole (Regel 14.1).          
 • v.m. de winterse omstandigheden zijn sommige plekken in de baan (met name bij de voorgreens) voorzien van palen met touwen. Het is verboden om achter deze afzetting te rijden met golfbuggy’s en golftrolleys
  • De palen en touwen zijn losse obstakels. De losse obstakels mogen worden ontweken zonder straf (Regel 15.2). (met moet na de slag deze weer op de oude plek terugzetten).
 • Als een bunker vol staat met water, dan kan ontwijken zonder straf onvoldoende zijn voor het normaal spelen van de baan. Er is ervoor gekozen om de bunker te behandelen als grond in bewerking in het algemene gebied.
  • Elke bunker die voorzien is van een of meerdere blauwe palen is grond in bewerking. Deze bunker wordt voor de ronde niet als bunker beschouwd. Als de bal van een speler in deze grond in bewerking ligt of deze raakt of de grond in bewerking vormt een belemmering voor de stand van de speler of zijn ruimte voor zijn voorgenomen swing, dan mag de speler deze belemmering zonder straf ontwijken (Regel 16.1b). Alle andere bunkers op de baan, of zij tijdelijk water bevatten of niet, behouden nog steeds hun status als bunker volgens de definitie en voor het toepassen van de regels.
 • Straf voor overtreding van plaatselijke regels:
  • Matchplay: verlies van hole
  • Strokeplay: 2 slagen.

Tijdelijke plaatselijke regels i.v.m. COVID-19

 De score bij strokeplay (Regel 3.3b)

In verband met zorgen over het uitwisselen van scorekaarten mogen spelers hun eigen holescores op de scorekaart noteren (het is in dat geval dus niet noodzakelijk dat de marker dit doet). Het is niet noodzakelijk dat een marker fysiek de scorekaart moet accorderen; een manier van verbaal of elektronisch accorderen voldoet. De scorekaart dient digitaal bij de commissie te worden ingeleverd (golf.nl app, E-golf app of andere digitale manier door de commissie aangegeven).

Overige informatie:

 • Onderbreken van het spel:) Indien het spel ten gevolge van een gevaarlijke situatie (Regel 6-8b) door de Commissie wordt onderbroken, is het volgende van toepassing:
  • Eén aanhoudende toon: spel onmiddellijk onderbreken i.v.m. mogelijk gevaarlijke situatie.
  • Bij herhaling drie opeenvolgende tonen: spel onderbreken, hole mag worden afgemaakt.
  • Bij herhaling twee korte tonen: spel hervatten.
 • Pinposities: De pinposities staan vermeld op de informatieborden bij hole 1 en hole 10.

Voor meer informatie kan je terecht bij de referees:

 • Ruud Huijser, 06-10177888
 • Bert Mengerink, 06-40888498
 • Evert Uitentuis, 06-24669063