Golfclub Havelte Plaatselijke Regels vanaf 12 september 2020

U wordt verzocht:

 • het baanpersoneel te allen tijde voorrang te verlenen.
 • rekening te houden met andere spelers, vlot door te lopen en de veiligheid van anderen in acht te nemen.
 • de pitchmark en divots te repareren, en de bunkers aan te harken
 • de publicatieborden met baaninfo te raadplegen.
 • flora en fauna te respecteren.

Algemeen:

 • De afstanden, 200, 150 en 100 m tot midden green worden aangegeven door schotels in de fairway en (in voorkomend geval) door een paaltje of zwerfkei aan de zijkant van de fairway.
 • Het is niet toegestaan met een buggy of trolley over de voorgreen en tussen bunker en green te rijden.

Plaatselijke Regels:

 • Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen/palen met witte kop.
 • Hole 10 is buiten de baan voor spelers van Hole 1 en omgekeerd. Dit geldt tevens voor (deel) Hole 2 en Hole 11 waar de bal de OOB kruist en in verlengde daarvan op andere hole ligt.
 • Elk gebied dat is aangegeven met een blauwe markering is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale terreinomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f. Let op: tijdelijke plaatselijke regels
 • Alle greppels, geulen en sleuven die niet zijn gemarkeerd als hindernis moeten worden behandeld als deel van het algemene gebied.
 • Alle afstandsmarkeringspalen en – schotels zijn vaste obstakels en mogen niet worden verwijderd/opgenomen. Deze mogen worden ontweken volgens Regel 16.1.
 • Bij het ontwijken van een verkeerde green (een andere green dan de green van de hole die wordt gespeeld), omvat de verkeerde green ook de voorgreen binnen twee clublengten van de rand van de green. Dit betekent dat bij het handelen volgens Regel 13.1f, bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering zowel de green als het aangegeven deel van de voorgreen volledig ontweken moeten worden.
 • Droppingzone (DZ) op hole 2 en 17
 • Straf voor overtreding van plaatselijke regels:
  • Matchplay: verlies van hole
  • Strokeplay: 2 slagen.

Tijdelijke Plaatselijke regels i.v.m. baanrenovatie:

 • Gedempte bunkers en slechte plekken in de baan

I.v.m. slechte grassenbestand (kale plekken) zijn er een aantal gedempte bunkers en slechte plekken in de baan gemarkeerd met 1 (of meerdere) blauwe palen, GUR. Je mag de bal spelen zoals hij ligt of zonder straf deze abnormale baanomstandigheid ontwijken volgens Regel 16.1. a t/m e.

Omdat mogelijk is dat de grenzen kunnen vervagen tussen GUR en algemeen gebied verzoeken wij om naar eer en geweten deze plaatselijke regel toe te passen.

 • Bunkers

I.v.m. kwetsbaarheid van de nieuwe bunkers graag met volgende rekening houden:

 • betreedt de bunker altijd vanaf de lage kant om de nieuwe kwetsbare randen te beschermen.
 • Trekker sporen: de rijpaden met trekker sporen, die het maken van een slag in de beoogde richting onmogelijke maken, zijn tevens GUR en mogen worden ontweken volgens regel 16.1a.
 • Markeringen zoals witte linten, touwen en/of paaltjes waarmee een aantal gebieden zijn afgezet, zijn vaste obstakels en mogen niet worden verwijderd/opgenomen. Deze mogen worden ontweken volgens Regel 16.1.
 • Straf voor overtreding van tijdelijke plaatselijke regels:
  • Matchplay; verlies van hole
  • Strokeplay: 2 slagen

Tijdelijke plaatselijke regels i.v.m. COVID-19

Vlaggenstokken

Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers vlaggenstokken aanraken. De vlaggenstok moet daarom in de hole blijven staan.

Bunkers

Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers harken aanraken. Om deze reden zijn de harken uit de bunkers verwijderd. Verzocht wordt om de bunker zoveel mogelijk achter te laten zoals u hem gevonden heeft. De mogelijkheden hiertoe zijn om met de voeten zoveel mogelijk het spoor van de bal en uw voetstappen te egaliseren. Het laatste gedeelte kan met de club worden vlak gemaakt.

Plaatsen in Bunker: Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
 • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: de lengte van een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
  • dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en\
  • dit gebied moet in de bunker zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Hole-afmetingen en uitholen

Er worden geen wijzigingen in de definitie van “hole” aangebracht. Er is wel echter wel tijdelijk een aanpassing van de holes gedaan om een veilige situatie garanderen (dat spelers de vlag en hole niet aanraken). Er zal tijdelijk een inzetstuk in de hole zitten zodat de bal “hoog” blijft liggen. De bal kan zo gemakkelijker uit de hole worden gehaald.

De score bij strokeplay (Regel 3.3b)

In verband met zorgen over het uitwisselen van scorekaarten mogen spelers hun eigen holescores op de scorekaart noteren (het is in dat geval dus niet noodzakelijk dat de marker dit doet). Het is niet noodzakelijk dat een marker fysiek de scorekaart moet accorderen; een manier van verbaal of elektronisch accorderen voldoet. De scorekaart dient digitaal bij de commissie te worden ingeleverd (golf.nl app, E-golf app of andere digitale manier door de commissie aangegeven).

Overige informatie:

 • Onderbreken van het spel:) Indien het spel ten gevolge van een gevaarlijke situatie (Regel 6-8b) door de Commissie wordt onderbroken, is het volgende van toepassing:
  • Eén aanhoudende toon: spel onmiddellijk onderbreken i.v.m. mogelijk gevaarlijke situatie.
  • Bij herhaling drie opeenvolgende tonen: spel onderbreken, hole mag worden afgemaakt.
  • Bij herhaling twee korte tonen: spel hervatten.
 • Pinposities: de pinposities staan aangegeven op de (tijdelijke) scorekaart. De positie die in gebruik is, staat op het overdekte informatiebord bij hole 1.
 • Plaatsen: er kan een “Plaatsen” regel van toepassing zijn.

Voor meer informatie kan je terecht bij de referees:

 • Ruud Huijser, 06-10177888
 • Bert Mengerink, 06-40888498
 • Evert Uitentuis, 06-24669063