Lidmaatschap

Lidmaatschap

U bent van harte welkom als lid van Golf Club Havelte. Wij hebben geen wachtlijst, dus als u zich heeft aangemeld dan kunt u – indien u in het bezit bent van ten minste handicap 54 of baanpermissie heeft gekregen van onze Golf Pro – meteen de baan in! Het secretariaat kan u informeren over de verschillende vormen van het lidmaatschap. Wanneer u zich als lid heeft aangemeld, komt u (bij baanpermissie en handicap 54-36) op de mailinglijst van de Rabbit Commissie en ontvangt u een uitnodiging voor de Zaterdagmiddag wedstrijden. Tevens draagt deze commissie zorg voor een juiste introductie binnen Golf Club Havelte. Wij hopen dat u zich snel thuis voelt bij Golf Club Havelte.  Bij een volledig lidmaatschap bij Golf Club Havelte bent u tevens 4-sterrenlid.
* Hiermee heeft u gratis speelrecht op de banen van Golfclub Zwolle, Groene Ster Leeuwarden en De Compagnie Veendam.


Tarieven Leden per 1.1.2022

Participaties 
Voor Jaarleden€ 1.000,00
U ontvangt dit bedrag retour bij uittreden conform de reglementen. 
  
Contributie per jaar: (N.B.: Contributie wordt jaarlijks bepaald op basis van de hoogste leeftijd die dat jaar wordt bereikt) 
Jaarlid (31 jaar en ouder) 4 Sterren*€  995,00
Jaarlid (24 t/m 30 jaar) 4 Sterren*€ 505,00
Buitenlid (incl. buitenland)**€  505,00
Jeugd t/m 18 jaar€  175,00
Juniorlid 19 t/m 23 jaar€  285,00
Studenten 24 t/m 27 jaar€  380,00

** Onder buitenleden vallen spelers die aantoonbaar elders volledig speelrecht hebben op een NGF aangesloten  golfbaan/-club óf spelers met een  aantoonbaar volledig lidmaatschap in het buitenland.

Contributie per maand: 
Maandlidmaatschap 4 Sterren*€  103,00
  
De eerste 5 jaar van uw lidmaatschap spaart u in het maandbedrag voor uw participatie.
Bij uittreden na 5 jaar krijgt u uw participatie ad € 1.000,00 uitbetaald conform de reglementen en statuten.
 
Bij uittreden voor 5 jaar vervalt het gespaarde deel van de participatie. 
  
Maandlidmaatschap na 5 jaar 4 Sterren*€   87,00
Juniorlid 19 t/m 23€   30,00
Studenten 24 t/m 27 jaar€   32,50
Jaarlid 24 t/m 30 jaar€   50,00
  
Contributie overige: 
Donateur met handicapregistratie€  138,00
Proeflidmaatschap (3 maanden)€  300,00
Proeflidmaatschap Jeugd t/m 23 jaar (3 maanden)€   120,00
Proeflidmaatschap Studenten 24 t/m 27 jaar (3 maanden)€   120,00

Twilight abonnement: Met dit abonnement heeft u speelrecht op werkdagen en zaterdagen na 16.00 uur (van 1 november tot 1 april vanaf 14.00 uur). Indien u op andere tijden wilt spelen geldt een green feetarief van € 30,00 18 holes en € 20,00 voor 9 holes. Het abonnement gaat in per eerste van de maand en geldt voor één jaar. Kosten € 400,00 per jaar.

NB: abonnementhouders zijn geen lid van de vereniging G C Havelte en hebben op z’n minst een handicapregistratie via een bij de NGF geregistreerde club.

Opzeggingen Een maandlidmaatschap kan na 1 jaar per maand opgezegd worden, rekening houdend met 1 maand opzegtermijn. Alle andere lidmaatschappen kunnen opgezegd worden per 1 januari van het volgend jaar, er mee rekening houdend dat dit voor 1 december van het lopend jaar geschiet. Abonnementen zoals b.v. een twilight abonnement, kunnen per maand opgezegd worden, rekening houdend met 1 maand opzegtermijn.