Lidmaatschap

Lidmaatschap

U bent van harte welkom als lid van Golf Club Havelte. Wij hebben geen wachtlijst, dus als u zich heeft aangemeld dan kunt u – indien u in het bezit bent van ten minste handicap 54 of baanpermissie heeft gekregen van onze Golf Pro – meteen de baan in! Het secretariaat kan u informeren over de verschillende vormen van het lidmaatschap. Wanneer u zich als lid heeft aangemeld, komt u (bij baanpermissie en handicap 54-36) op de mailinglijst van de Rabbit Commissie en ontvangt u een uitnodiging voor de Zaterdagmiddag wedstrijden. Tevens draagt deze commissie zorg voor een juiste introductie binnen Golf Club Havelte. Wij hopen dat u zich snel thuis voelt bij Golf Club Havelte.  Bij een volledig lidmaatschap bij Golf Club Havelte bent u tevens 4-sterrenlid.
* Hiermee heeft u gratis speelrecht op de banen van Golfclub Zwolle, Groene Ster Leeuwarden en De Compagnie Veendam.

15-12-2023:  Tot nader order, ontvangen wij geen gastspelers (incl. 4* leden)  i.v.m. de baanomstandigheden en de beperkte speelmogelijkheden van eigen GC Havelte leden.

 


Tarieven Leden per 1.1.2024

Participaties 
Voor Jaarleden (31 jaar en ouder)€ 1.000,00
U ontvangt dit bedrag retour bij uittreden conform de reglementen. 
  
Contributie per jaar: (N.B.: Contributie wordt jaarlijks bepaald op basis van de hoogste leeftijd die dat jaar wordt bereikt) 
Jaarlidmaatschap (31 jaar en ouder) 4 Sterren*€  1.075,00
Jaarlidmaatschap (24 tot 31 jaar) 4 Sterren*€  600,00
Jeugd tot 19 jaar€  190,00
Juniorlid 19 tot 24 jaar€  324,00
Studenten 24 tot 28 jaar€  410,00
Buitenlid **€  600,00

** spelers die een volledig lidmaatschap hebben bij een andere golfclub/-vereniging met eigen golfbaan. 
Een bewijs van inschrijving per 1 januari van het betreffende jaar moet worden ingediend bij de ledenadministratie.
Buitenleden mogen geen gasten introduceren tegen introductietarief.

Contributie per maand: 
Jaarlid 4 Sterren* + participatie, maandbetaling€  110,00
  
De eerste 5 jaar van uw lidmaatschap spaart u in het maandbedrag voor uw participatie.
Bij uittreden na 5 jaar krijgt u uw participatie ad € 1.000,00 uitbetaald conform de reglementen en statuten.
 
Bij uittreden voor 5 jaar vervalt het gespaarde deel van de participatie. 
  
Jaarlid  4 Sterren* maandbetaling (reeds in bezit van participatie)€   94,00
Juniorlid 19 tot 24€   33,50
Studenten 24 tot 28 jaar€   35,00
Maandlid 24 t0t 31 jaar€   54,00
  
Contributie overige: 
Donateur met handicapregistratie€  150,00
Proeflidmaatschap (3 maanden)€  325,00
Proeflidmaatschap Jeugd tot 24 jaar (3 maanden)€   130,00
Proeflidmaatschap Studenten 24 tot 28 jaar (3 maanden)€   130,00


Een Proeflidmaatschap is éénmalig en bestemd voor personen die niet eerder een lidmaatschap bij GC Havelte hebben gehad en alleen geldig op GC Havelte.


Twilight abonnement:

Met dit abonnement heeft u speelrecht op werkdagen en zaterdagen na 16.00 uur (van 1 november tot 1 april vanaf 14.00 uur). Dus niet op zondagen! Indien u op andere tijden wilt spelen geldt een green feetarief van € 37,50 18 holes en € 25,00 voor 9 holes. Het abonnement gaat in per eerste van de maand en geldt voor één jaar. Kosten € 490,00 per jaar. Niet geldig op de aangesloten andere 4* banen.

NB: abonnementhouders zijn geen lid van de vereniging G C Havelte en hebben op z’n minst een handicapregistratie via een bij de NGF geregistreerde club.

Opzeggingen Een maandlidmaatschap kan na 1 jaar, per maand opgezegd worden. Daarbij geldt een opzegtermijn van 1 maand. Alle andere lidmaatschappen kunnen opgezegd worden per 1 januari van het volgend jaar, er mee rekening houdend dat dit vóór 1 december van het lopend jaar gebeurt. Abonnementen zoals b.v. een twilight abonnement, kunnen per maand opgezegd worden en daarbij geldt ook een opzegtermijn van met 1 maand.