Lidmaatschap

Lidmaatschap

U bent van harte welkom als lid van Golf Club Havelte. Wij hebben geen wachtlijst, dus als u zich heeft aangemeld dan kunt u – indien u in het bezit bent van ten minste handicap 54 of baanpermissie heeft gekregen van onze Golf Pro – meteen de baan in! Het secretariaat kan u informeren over de verschillende vormen van het lidmaatschap. Wanneer u zich als lid heeft aangemeld, komt u (bij baanpermissie en handicap 54-36) op de mailinglijst van de Rabbit Commissie en ontvangt u een uitnodiging voor de Zaterdagmiddag wedstrijden. Tevens draagt deze commissie zorg voor een juiste introductie binnen Golf Club Havelte. Wij hopen dat u zich snel thuis voelt bij Golf Club Havelte.  Bij een volledig lidmaatschap bij Golf Club Havelte bent u tevens 4-sterrenlid.
* Hiermee heeft u gratis speelrecht op de banen van Golfclub Zwolle, Groene Ster Leeuwarden en De Compagnie Veendam.


Tarieven Leden per 1.1.2023

Participaties 
Voor Jaarleden (31 jaar en ouder)€ 1.000,00
U ontvangt dit bedrag retour bij uittreden conform de reglementen. 
  
Contributie per jaar: (N.B.: Contributie wordt jaarlijks bepaald op basis van de hoogste leeftijd die dat jaar wordt bereikt) 
Jaarlid (31 jaar en ouder) 4 Sterren*€  995,00
Jaarlid (24 t/m 30 jaar) 4 Sterren*€  550,00
Buitenlid (incl. buitenland)**€  550,00
Jeugd t/m 18 jaar€  175,00
Juniorlid 19 t/m 23 jaar€  300,00
Studenten 24 t/m 27 jaar€  380,00

** Onder buitenleden vallen spelers die aantoonbaar elders volledig speelrecht hebben op een NGF aangesloten  golfbaan/-club óf spelers met een  aantoonbaar volledig lidmaatschap in het buitenland. Buitenleden mogen geen gasten introduceren tegen introductietarief.

Contributie per maand: 
Jaarlidmaatschap 4 Sterren* + participatie, maandbetaling €  103,00
  
De eerste 5 jaar van uw lidmaatschap spaart u in het maandbedrag voor uw participatie.
Bij uittreden na 5 jaar krijgt u uw participatie ad € 1.000,00 uitbetaald conform de reglementen en statuten.
 
Bij uittreden voor 5 jaar vervalt het gespaarde deel van de participatie. 
  
Jaarlidmaatschap  4 Sterren* maandbetaling (reeds in bezit van participatie)€   87,00
Juniorlid 19 t/m 23€   31,00
Studenten 24 t/m 27 jaar€   32,50
Maandlid 24 t/m 30 jaar€   47,50
  
Contributie overige: 
Donateur met handicapregistratie€  138,00
Proeflidmaatschap (3 maanden)€  300,00
Proeflidmaatschap Jeugd t/m 23 jaar (3 maanden)€   120,00
Proeflidmaatschap Studenten 24 t/m 27 jaar (3 maanden)€   120,00


Een Proeflidmaatschap is éénmalig en bestemd voor personen die niet eerder een lidmaatschap bij GC Havelte hebben gehad en alleen geldig op GC Havelte.


Twilight abonnement:
Met dit abonnement heeft u speelrecht op werkdagen en zaterdagen na 16.00 uur (van 1 november tot 1 april vanaf 14.00 uur). Dus niet op zondagen! Indien u op andere tijden wilt spelen geldt een green feetarief van € 35,00 18 holes en € 25,00 voor 9 holes. Het abonnement gaat in per eerste van de maand en geldt voor één jaar. Kosten € 450,00 per jaar. Niet geldig op de aangesloten andere 4* banen.

NB: abonnementhouders zijn geen lid van de vereniging G C Havelte en hebben op z’n minst een handicapregistratie via een bij de NGF geregistreerde club.

Opzeggingen Een maandlidmaatschap kan na 1 jaar, per maand opgezegd worden. Daarbij geldt een opzegtermijn van 1 maand. Alle andere lidmaatschappen kunnen opgezegd worden per 1 januari van het volgend jaar, er mee rekening houdend dat dit vóór 1 december van het lopend jaar gebeurd. Abonnementen zoals b.v. een twilight abonnement, kunnen per maand opgezegd worden en daarbij geldt ook een opzegtermijn van met 1 maand.