Regels in en om het Clubgebouw

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Per zaterdag 6 november 2021

Regels in en om het Clubgebouw

  • De hoofdingang aan de kant van de weg zal gesloten blijven. 
  • In- en uitgang zal op werkdagen van 09.00 uur tot 15.30 uur en in de weekenden van 10.00 uur tot 16.00 uur via de ingang aan de achterzijde zijn. De buitendeur direct naar de horeca is dan alleen toegankelijk voor het bedienend personeel.
    • voor toilet- en horecabezoek geldt het laten scannen van uw QR-code bij de dienstdoende baliemedewerker.
    • voor alléén een vraag aan de dienstdoende baliemedewerker of het afhalen van een handicart sleutel is het dragen van een mondkapje verplicht.
  • Buiten deze openingstijden zal de in- en uitgang van het clubgebouw via de buitendeur van de horeca zijn en is het laten scannen van de QR-code sowieso verplicht.
  • De herenkleedkamer is gesloten. Het is voor de club onmogelijk hier dagelijks iemand neer te zetten die alleen de entree naar de herenkleedkamer bewaakt.
  • In alle andere voorkomende gevallen voor het betreden van het clubgebouw: Het tonen van de digitale QR-code verplicht!
  • Voor het plaatsnemen op het terras geldt een QR-code plicht.