Nieuw Bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Golf Club Havelte, gecombineerd met een vergadering van de deelnemers van de Stichting Golf Havelte van 19 april jl. hebben de volgende personen plaats genomen in het bestuur:

  • Voorzitter               : Robert van der Kamp
  • Penningmeester    : Richard Schokker
  • Secretaris                : Frank Streppel
  • Commissaris          : Cor Dijks
  • lid                             : Fleuranne de Groot
  • lid                             : Max van der Heide
  • lid                             : Taco Boelema

De notulen van deze vergadering zijn binnenkort te vinden in het ledenportaal.