Nieuw Bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Golf Club Havelte, gecombineerd met een vergadering van de deelnemers van de Stichting Golf Havelte van 19 april jl. hebben de volgende personen plaats genomen in het bestuur:

  • Voorzitter               : Robert van der Kamp
  • Penningmeester    : Richard Schokker
  • Secretaris                : Frank Streppel
  • Commissaris          : Cor Dijks
  • lid                             : Fleuranne de Groot
  • lid                             : Max van der Heide
  • lid                             : Taco Boelema

De notulen van deze vergadering zijn binnenkort te vinden in het ledenportaal.

Baan is in onderhoud m.b.t. het afvlakken van een aantal teeboxen. Afstandmarkers van de desbetreffende teeboxen zullen daardoor op tijdelijke, aangepaste plekken staan. Aangezien de aanpassing in totaal minder dan 50 m betreft, is de baan op basis daarvan gewoon Qualifying.

Tijdelijke afslagen ivm Tee renovaties  (afstand t.o.v. tegel) 

 

52

55

61

64

Hole 1

Gelijk

 

Gelijk

 

Hole 3

Gelijk

 

 

 

Hole 5

-16

-22

 

 

Hole 7

 

 

 

-17

Hole 8

+ 5

-8

 

 

Hole 9

 

 

-13

+ 12

 

 

 

 

 

Hole 10

-7

-7

 

 

Hole 11

 

+ 7

+ 6

 

Hole 12

-9

-13

 

 

Hole 13

 

 

-15

-25

Hole 14

+ 5

Gelijk

 

 

Hole 16

Gelijk

-3

 

 

Hole 18

 

 

-24

 

 

 

 

 

 

Tot. 1st 9

-11

-30

-13

-5

Tot 2de 9

-11

-16

-33

-25

 

 

 

 

 

Tot. Verschil

-22

-46

-46

-30