Het bestuur van GC Havelte

Sinds de Algemene Ledenvergadering van 17 november j.l is het bestuur als volgt samengesteld:

v.l.n.r.: Robert Buiter (penningmeester), Richard Hiemstra (bestuurslid), Joop Alssema (voorzitter), Betty Rijkmans (secretaris), Adri van der Meulen (commissaris).