Het bestuur van GC Havelte

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Sinds de Algemene Ledenvergadering van 17 november j.l is het bestuur als volgt samengesteld:

v.l.n.r.: Robert Buiter (penningmeester), Richard Hiemstra (bestuurslid), Joop Alssema (voorzitter), Betty Rijkmans (secretaris), Adri van der Meulen (commissaris).