Eikenprocessierupsen

De eerste nesten van eikenprocessierupsen zijn er weer. Onze vrijwilligers zijn waar nodig de bomen weer aan het voorzien van een waarschuwingslint. We zien de afgelopen jaren de plaagdruk op onze baan afnemen. Door de toename van biodiversiteit, ophangen van vogelhuisjes, vleermuiskasten en het weghalen van nesten brengen we de natuur meer in evenwicht op en rondom de golfbaan. We monitoren de eikenbomen, markeren die als er een nest in zit en laten de nesten wegzuigen voordat de rupsen vlinders worden.

Hoe mee om te gaan in de baan:
Bij gevaar door eikenprocessierupsen (aangegeven door de bekende roodwitte linten) mag de situatie worden ontweken volgens Regel 16.2 (situatie met gevaarlijke dieren). De ervaring leert dat een veilige plek meestal binnen vijf meter gevonden kan worden.