Na bericht van de NGF en intern overleg met onze baco, weco, hrc en greenkeepers heeft het bestuur besloten het advies over te nemen om de materialen weer terug te brengen in de baan als oorspronkelijk. Wat betekent dit?

  1. De harken in de bunkers komen weer terug 
  2. De vlaggenstokken op de greens mogen er weer uit gehaald worden.

De NGF geeft aan dat, mede na uitgebreid overleg met deskundigen, het wat hun betreft verantwoord en veilig is deze materialen weer in de baan terug te plaatsen met de disclaimer dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is.  Mocht u zelf nodig vinden om uw handen te desinfecteren, neem dan zélf desinfectiemiddel mee. Let wel: Aanharken van de bunkers is een gedragsregel en geldt dus ook op onze baan!

Ook de ballenwassers zullen het baanbeeld weer gaan vullen. Gebruik hiervan is naar eigen ge- en belang.Er zullen alleen geen handdoeken aan de ballenwassers gehangen worden, dus het meenemen van een eigen droge (hand)doek of iets dergelijks is wel handig.

Let u ook op de plaatselijke regels die per 1 mei van kracht zijn.

#staysafe

Bestuur Golf Club Havelte


Hoe was het ook al weer?   Bal in de bunker:

  • Je mag losse, natuurlijke voorwerpen weghalen. Zorg er wel voor dat je bal daarbij niet verrolt.
  • Als de bal verrolt bij het wegnemen van een blaadje of ook maar dan met 1 strafslag (r15.1b)
  • Als je bal tegen een hark aanligt, mag je de hark weghalen. Als de bal daarbij verrolt moet je die terugplaatsen zonder strafslag. (r.15.2a)
  • Je mag het zand aanraken maar je mag niet je club grounden (op het zand neerzetten in de buurt van je bal).
  • Je mag een oefenswing maken in de bunker, mits je het zand niet raakt!
  • In je backswing mag je geen zand meenemen.
  • Is je bal ingebed? Dan heb je pech. Je kunt de bal wel onspeelbaar verklaren. Als je je bal onspeelbaar verklaart, heb je vier opties (zie Regel 19.3)


Je bal ligt op de green en je wilt uitholen.  Je mag de vlag in de hole laten staan. Het putten tegen de vlag is toegestaan, zonder straf. Hoe moet het niet als de bal is uitgeholed met de vlaggenstok in de hole? Sommige golfers halen de bal uit de hole door de vlaggenstok met een snelle beweging omhoog te tillen, waardoor de ferrule de bal uit de hole tilt. Dat leidt vaak tot schade aan de randen van de hole of aan de cup of vlaggenstok. Andere golfers halen de bal uit de hole met de kop of het uiteinde van hun putter. Ook dat leidt geregeld tot schade. Hoe moet het wel? Het is zaak dat golfers de bal met de hand – met de vingers – uit de hole halen én dat ze dit op een zorgzame manier doen. Er is maar weinig ruimte tussen de vlag en de rand van de hole dus het moet voorzichtig gebeuren. Als een green droog is, kan de rand van de hole inbrokkelen.