Pad naar handicap

//Pad naar handicap
Pad naar handicap

Pad naar Handicap

Met ingang van 1 juli 2012 dient de procedure om het Golf Vaardigheid Bewijs (GVB) te behalen te worden gevolgd via de NGF (EGA) Clubhandicap 54

De procedure voor beginnende golfers, zoals die bij Golfclub Havelte is afgesproken, is als volgt:

1.   U neemt les bij de “Pro”. Wanneer u het niveau bereikt heeft om zelfstandig in de baan te gaan oefenen verleent de “Pro” u “Oefenrecht, waarmee u op hole 1 en 2 kunt oefenen. Het secretariaat geeft u een kaart, waarop dit door de “Pro” afgetekend wordt nadat hij een “Etiquette test” heeft afgenomen. U speelt vanaf de oranje tegel/tee.

a.   Indien u geen lid bent van de Golfclub Havelte dient u, om op de baan te mogen spelen, een “oefenkaart” aan te schaffen bij het secretariaat. Deze geeft u het recht (buiten de les) gebruik te maken van oefenfaciliteiten van met name de “driving range”, de “putting green”, de “chipping green” en (na advies van de “Pro”) van hole 1 & 2 van de baan.

b.   De “oefenkaart” kost € 60 en is 6 maanden geldig.

c.   De “Pro” is diegene die via een ‘Overeenkomst van Samenwerking’ de golflessen bij Golfclub Havelte verzorgt.

2.   Als de “Pro” vindt dat uw theoretische en praktische vaardigheden inmiddels zodanig zijn toegenomen, dat hij van mening is, dat u zelfstandig de baan in kunt, mits het past in het “Pad naar Handicap traject” dan, kan de “Pro” u adviseren “Regelexamen” en “Golfbaanpermissie” proberen te halen.

3.   Het “Regelexamen”.

a.   Het “Regelexamen” bestaat uit 30 vragen omtrent regels en etiquette en wordt regelmatig afgenomen. Hiervoor kunt u inschrijven op het inschrijfformulier bij de zij-ingang van het clubgebouw. Voor het behalen van het Regelexamen dient u minimaal 23 vragen goed te beantwoorden en indien u hiervoor slaagt, wordt dit op het onder 1 genoemde kaart afgetekend en krijgt u hiervoor een bewijs van slagen.

b.   Het doen van het “Regelexamen” kost € 15 voor niet leden van de Golfclub Havelte en dient te worden voldaan voor het examen bij de administratie balie.

c.   Het “Regelexamen” blijft onbeperkt geldig.

4.   Voor het behalen van “Golfbaanpermissie” zijn er twee mogelijkheden

a.   U kunt met uw “Pro” of met iemand van de “begeleiding commissie” (een lijst met namen van begeleiders hangt op het publicatiebord) één, twee of drie rondes van 9 holes lopen, waarbij aan de hand van een “checklist” wordt beoordeeld of uw praktische vaardigheden, uw speltempo en de kennis van de etiquette- en spelregels zodanig zijn dat “Golfbaanpermissie” verleend kan worden. Daarvoor dient of lid te zijn van Golfclub Havelte of een Greenfee kaart tegen introductie tarief aan te schaffen.

b.   Het is (sterk) aan te raden mee te doen met de “Rabbitwedstrijden” zodat er, onder begeleiding van een mentor, ervaring kan worden op gedaan.
Rabbit wedstrijden” worden elke 1e en 3e zaterdag van de maand gehouden ter bevordering van het spelplezier van “beginnende spelers”. Inschrijven door leden kan via de Golf Club Havelte site of bij de commissie.

5.   U kunt zich daarna registreren bij de administratie, waar u alle mogelijkheden worden uitgelegd met de daarbij horende kosten.

a.   U mag nu zelfstandig 18 holes spelen maar men moet van de oranje tee’s spelen, hoewel in sommige gevallen kan worden aangeraden van de gele tee’s (man) of rode tee’s (dame) te gaan spelen.

b.   Voor het spelen op de baan en/of het gebruik van de oefenfaciliteiten dient u of lid te zijn van Golf Club Havelte of een Greenfee te betalen.

c.   De verkregen “Baanpermissie” blijft onbeperkt geldig.

6.   De volgende stap is het behalen van uw “Clubhandicap 54. Met Baanpermissie (en Regelexamen)kunt u nu met een marker, die tenminste een (club)handicap heeft, een Q-kaart (zuil of sticker) gaan lopen uitgaande van Exact Handicap 54.

Bent u geen lid van Golfcub Havelte dan dient u een Q-kaart met sticker en nummer aan te vragen bij de balie en deze in te leveren in de groene brievenbus in de hal van het clubhuis. De HRC zal zorg dragen voor de verdere afhandeling van de kaart. Verder dient u, als niet lid, vergezeld te zijn van iemand, die in het bezit is van “Clubhandicap 54”

Leden dienen ook een sticker aan te vragen wanneer zij een kaart lopen op een vreemde baan.

a.   Wanneer u dan bij 9 holes 18 punten of meer en bij 18 holes 36 punten of meer behaalt, krijgt u een “Clubhandicap 54”, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal punten dat u hebt behaald.

b.   U krijgt dan een nieuw pasje, waarop deze Handicap vermeld is.

c.   De verkregen “Clubhandicap 54” blijft onbeperkt geldig en zal niet mee worden genomen tijdens de “Jaarlijkse Herziening”.

d.   Verbeteren van uw “Clubhandicap 54” naar EGA Exact Handicap (36) geschiedt door het inleveren van qualifying (Q) kaarten.

e.   Van niet leden moeten de personalia bij de administratie bekend zijn.

f.   Voor het spelen op de baan dient u of lid te zijn van de Golf Club Havelte of een Greenfee te betalen.

7.   Stappen 4 t/m 9 van het Pad naar Handicap Stappenplan is conform de standaard procedure.

Voor vragen kunt u terecht bij:

Evert Uitentuis – email: evertuitentuis@hotmail.com of tel. 0521 599050.

 

Baaninfo

Info na 8.30 uur definitief

Bijgewerkt op 25-5-2019 8.25 uur

  • Baan Open
  • Qualifying
  • Zomergreens
  • Trolley: Toegestaan
  • Buggy: Toegestaan
  • Dr. range Open tot 19:30 uur
  • Puttinggreen: Open
  • Pitchinggreen: Open
Bekijk de baanbezetting