Fairways

De fairways van onze golfbaan zijn op dit moment in een staat waar niemand trots op is en zeker de greenkeepers niet!

Door twee opeenvolgende extreem droge jaren is de grasmat dusdanig aangetast, dat deze uit zichzelf niet meer zal herstellen. De droogte is dusdanig, dat zelf de diepere keileem lagen verdroogt zijn. Deze laag is voor de grasplant het laatste redmiddel om te overleven; de wortel kan daar normaliter nog vocht uit onttrekken, maar nu die bron ook wegvalt, valt het grasplantje ook om. Een zeer uitzonderlijke situatie, maar wel een situatie waar we nu mee moeten dealen.Dat het ene plantje/soort beter tegen droogte kan dan de andere, is nu goed te zien; groene zones en kale plekken is het resultaat.Wat gaan we doen voor herstel?

Inmiddels zijn de fairways bewerkt met de wiedeg, om zo de bovenste centimeter in de bodem los te maken. Hierdoor kan vocht en zuurstof weer makkelijker in de toplaag indringen. In de komende week worden de fairways belucht, zodat regenwater/neerslag ook in het bodemprofiel van 0-20 centimeter kan indringen. Aansluiten zullen de fairways doorgezaaid worden, zodat het graszaad nog voor de winter kan kiemen. Dit zal op de momenten van bewerking enige hinder met zich mee brengen voor het spel, wij zullen er alles aan doen de overlast te minimaliseren en vragen uw begrip hiervoor.

Rough

Het verschralingsproces, zoals dit is opgezet een jaar of 7 geleden, begint geleidelijk zijn vruchten af te werpen. De droogte van afgelopen seizoenen werkt ook bevorderend. De Greenkeepers proberen door selectief te klepelen en af te voeren de baan eerlijk te houden, maar wel met handhaving van het fraaie landschappelijke karakter met de wuivende kleurvolle grassen en kruiden. En vanzelfsprekend met zo min mogelijk hinder voor het spel. We zijn nu op het punt gekomen dat we gaan beginnen aan “de grote schoonmaak” en zal komende weken alle rough worden gemaaid en afgevoerd.

Hopend u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

De greenkeepers