Toespraak van J.D. Alssema, voorzitter van de Golf Club Havelte, op de nieuwjaarsreceptie van  5 januari 2019.

//Toespraak van J.D. Alssema, voorzitter van de Golf Club Havelte, op de nieuwjaarsreceptie van  5 januari 2019.

Beste mensen, dit is voor mij mijn eerste toespraak voor de leden van de Golf Club Havelte.  Een aantal van u denken wellicht: Wat zal die er van maken en wat gaat er komen? Kiek’n wat wordt.  Laat ik beginnen met uw allen een gelukkig en gezond 2019 te wensen.

 • Voor de Friezen is het: Lok en Seine yn it Nije Jier,
 • voor de Grunnigers is het:  veul haail en zegen in t nijjoar.,
 • voor een Drent is het: gelokkig neijaor.
 • In het Engels: A happy new year.

Beste mensen, ik wil in mijn toespraak een paar zaken benoemen en me richten op de toekomst. Ik ga dus niet terug kijken maar naar de toekomst. Ook dit jaar staan er weer allerlei activiteiten gepland. Kijk maar eens naar de wedstrijd kalender. Boordevol wedstrijden in competitie verband, in recreatief verband, maar ook activiteiten met een sterk sociaal karakter. Het biedt golf maar je kunt ook deel nemen aan andere activiteiten.

Vrijwilligers.

Onze vrijwilligers zijn drijvende krachten binnen onze club. Weet u hoeveel vrijwilligers het belangrijke werk binnen onze vereniging doen? Dat zijn er zeker 100 mensen. Ik noem er een aantal activiteiten zoals: de marshalls, de vele commissies, het onderhoudsteam, weekendreceptie, enz. Ik ben blij met zo’n enorme betrokkenheid, want anders zou er geen golf zijn! Vrijwilligers, het zijn de drijvende krachten binnen de club en dat doen ze op verschillende manieren. Vrijwilligers die heel veel tijd stoppen in onze sport, zijn goud waard. Het bestuur is erg content met zo’n enorme betrokkenheid. Zonder betrokkenheid van deze vrijwilligers is er geen golf! Ik kom daar straks even weer op terug. Graag nu een applaus voor de vele vrijwilligers.

Ook een woord van dank voor onze medewerkers bij de receptie en administratie. Dank dat zij altijd maar vriendelijk blijven ook als er mopperende spelers zijn. Ook een woord van dank aan de familie Hu en de medewerkers voor de gastvrijheid, de goede maaltijden en de Loempia’s. Ga zo door. Wij voelen ons, dank zij jullie:  thuus in Ons Huus. Ook wil ik ook Vos Ruinerwold Golf BV en de greenkeepers dank zeggen voor het goede werk aan de baan.

Profiel van onze club

Met onze club, vereniging gaat het goed. We zijn financieel gezond, afgelopen jaar een netto groei van 17 leden, een prachtige baan om te spelen. Wat willen we nog meer. Kan het bestuur op zijn lauweren rusten? Zijn de fundamenten gelegd voor een duurzame perspectief volle toekomst? Ja, de fundamenten zijn gelegd. Maar we moeten nu wel verder bouwen. Bouwen aan het verbeteren van ons golfprofiel. Als je daar naar kijkt en een dwarsdoorsnede maakt dan zie je, boven in de punt een klein percentage spelers die aan topsport doen. Daarna een grote groep competitiespelers, gevolgd door een zeer grote groep recreatieve spelers en tenslotte een zeer klein percentage van nog geen 1 % jeugd. Je kunt je de vraag stellen is dit een gezonde duurzame basis voor onze club. Ik heb mijn twijfels. Er is nagenoeg geen doorstroming. We moeten ons beleid richten op doorontwikkeling van de golfsport bij ieder lid. We hebben vorig jaar een begin gemaakt met sportief beleid. Dat willen we voortzetten. Hierbij gaat het om: Het aantrekkelijk maken voor leden om aan de groepslessen/trainingen mee te doen. Er ontstaat dan veel meer interactie wat er voor zorgt dat het trainen gezelliger wordt, waardoor je weer vaker gaat spelen. Daardoor krijg je een hoger speelniveau waardoor je weer meer plezier in het golfspel krijgt en meer mee gaat doen aan wedstrijden en dus meer betrokken raakt bij de club. Op die manier krijgen we ook meer doorstroming van recreatieve spelers naar competitiespelers en competitiespelers naar topsport. Binnenkort start de groepstraining voor de competitieteams, er hebben zich al 12 teams ingeschreven en in april starten de groepstrainingen. Ook gaan we een platform nieuwe leden opzetten. Op de website kunnen nieuwe leden daar medespelers vinden voor een partijtje golf.  Tenslotte willen we ook een commissie Sportief beleid samenstellen.

Baanaanpassing

In dit jaar zullen we ook met elkaar spreken over de baanaanpassing/renovatie. Dat is een ingrijpend en ingewikkeld proces. We zullen proberen een aantal aspecten onder de loep nemen zoals: noodzaak, kosten, veiligheid en spelplezier vergroting, aantrekkingskracht en cultuur technische zwakke plekken aan te pakken, beheer van de baan te vereenvoudigingen. Natuurlijk komen we met een integraal plan. De adviescommissie hoopt in maart een advies te kunnen aanbieden aan het bestuur. Vervolgens biedt het bestuur een voorstel aan de leden voor bespreking. Dit kan gepaard gaan met discussies en veel opvattingen. Omdat iedereen een mening over heeft over de indeling van de baan en over de hindernissen. Dat komt omdat we allen op de baan speken. Het is net als in het verkeer: Iedereen heeft er een mening over.

Duurzaam beheer

Een ander punt is het GEO beleid. De Nederlandse Golffederatie stimuleert de golfclubs   voor een duurzaambeheer van de golfbanen en hun accommodaties. Bij het beheer van golfbanen en andere natuurgrassportvelden spelen duurzaamheid en speelkwaliteit een grote rol. Denk daarbij aan de druk op het watergebruik en meststoffen alsmede het voorgenomen verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De focus ligt in het ecologisch systeem op een gezonde bodem, natuur en landschap. Vos Ruinerwold Golf BV die voor ons het beheer aan de baan uitvoert werkt overeenkomstig het certificaat. Dat is prima. Maar dat is niet voldoende. Er moet meer gebeuren. De inventarisatiefase  voor landschap, water, energie milieukwaliteit en mens en samenleving is niet afgerond. Na deze inventarisatie dient er een visie ontwikkelt te worden voor een duurzaambeheer van onze golfbaan en de accommodaties. Dit is nodig voor het behalen van het certificaat. Misschien zegt u onzin. Maar dat is het niet. De overheid legt ons zaken op en milieubelastende maatregelen worden financieel zwaarder belast. Momenteel zijn er een 100 tal golfclubs die het GEO-certificaat hebben. Ook onze partnerclubs, Zwolle, Leeuwarden en Veendam zijn gecertificeerd. Wij niet. We zullen dus ook op dit terrein stappen moeten zetten. Niets doen betekent, verlies aan kwaliteit en beeldvorming en financiële lasten. Dit betekent minder aantrekkelijk.  Allemaal zaken die opnieuw opgepakt moeten worden. Dat betekent investeren in onze accommodatie

Tenslotte

Beste mensen, uit mijn toespraak hebt u kunnen horen welke activiteiten het bestuur voor staat en wil oppakken. Natuurlijk is er nog meer o.a. het gewone bestuurlijke werk wat bij een vereniging hoort. Er is veel werk te verzetten. Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we ook uw hulp voor nodig. Daarom ook mijn vraag: Wilt u ons willen meehelpen voor het uitvoeren van diverse taken? Laten we het dan ook samen doen. We hebben immers al een gezamenlijk passie. Dat is golf, daar gaan we voor. Ik sluit af met deze wens. Ik wens u allen vrede in uw hart. Dat is een belangrijk punt. Want als je vrede in je hart hebt, scheld je niet op anderen, heb je geen haat gevoelens, ga je niet op de vuist en heb je respect voor elkaar, enz. Vrede in uw hart geeft rust. Daarom vrede in uw hart en een plezierig en enerverend golfjaar gewenst.

Ik heb gezegd.

7 januari 2019|

Baaninfo

Info na 8.30 uur definitief

Bijgewerkt op 23-1-2019 8.32 uur

 •  Baan Dicht
 • Non Q
 • Wintergreens
 • Winterafslagen
 • Trolley: Niet toegestaan
 • Buggy: Niet toegestaan
 • Dr. range Open tot 00:00 uur
 • Puttinggreen: Gesloten
 • Pitchinggreen: Gesloten
 • PAS OP! gladheid op de paden
 • DRIVING RANGE GESLOTEN ivm werkzaamheden!!
 • Let op: Witte lijnen
Bekijk de baanbezetting