Zoals u wellicht gevolgd hebt, moeten kantines e.d. en in principe ook restaurants op of nabij sportvoorzieningen dicht. Zo staat het in de noodverordening van onze Veiligheidsregio. Achtergrond daarvan is dat men graag wil dat er gesport kan blijven worden, maar dat samenscholingen voor, tijdens of na de sportbeoefening worden voorkomen. Vandaar ook ons besluit als bestuur om bij wedstrijdende leden te vragen kort van te voren te komen en geen prijsuitreikingen te doen en dus geen nazit.

Inmiddels heeft de familie Hu het bericht gekregen dat zij (voorlopig) toch open mogen blijven. Maar dan moet wel aan diverse voorwaarden worden voldaan. Zo moeten de deuren bij het terras dicht en mag alleen de voordeur gebruikt worden. Ook mag men het restaurant niet betreden met golfschoenen. Verder gelden uiteraard alle richtlijnen die voor restaurants gelden. Dus maximaal 30 aanwezigen per binnenruimte, vooraf of aan de deur reserveren en registreren. En verder geldt een placering. Dat betekent dat gasten van het restaurant een plek krijgen toegewezen en moeten blijven zitten gedurende hebt het restaurantbezoek. Tot slot is door de gemeente aangegeven ook de openingstijden in te moeten korten.

In overleg tussen het bestuur en de familie Hu hebben we als bestuur besloten om zo veel mogelijk mee te werken aan wat gevraagd wordt, zodat het restaurant open kan.

Daarom geldt vanaf heden het volgende:

– de deuren van ons gebouw bij het terras gaan op slot;

– Iedereen dient gebruik te maken van de voordeur van het gebouw bij de parkeerplaatsen en de looplijnen te gebruiken;

– de gebruikelijk hygiënemaatregelen, die al langer gelden, zijn uiteraard van toepassing;

– voor gebruik van het restaurant geldt reservering (vooraf of aan bij binnenkomst van het restaurant);

– iedereen wordt dringend verzocht bij binnenkomst in het gebouw, ook indien u niet naar het restaurant gaat, (tot het moment van plaatsnemen aan de tafel) en bij vertrek mondkapjes te gebruiken;

– gebruik van het restaurant met golfschoenen is niet toegestaan;

– de aanwijzingen van de familie Hu dienen te worden opgevolgd;

– het restaurant opent om 12.00 uur;

– het restaurant sluit de deur om 21.00 uur en alle gasten moeten voor 22.00 uur het gebouw verlaten hebben.

Aangezien het restaurant later opent dan normaal, betekent dit dat in het weekend ons gebouw ook later wordt geopend. In het weekend is de komende tijd het gebouw open om 9.30 uur.

Indien leden toch op enigerlei wijze eerder dan 9.30 uur in het gebouw zouden moeten zijn (b.v. voor een handicart) wordt verzocht daar rekening mee te houden een een andere oplossing te zoeken (b.v. door later te starten). Mochten er toch onoverkomelijke problemen zijn, dan kunt u contact opnemen met de receptie.

Als bestuur zijn wij heel blij dat het restaurant in ieder geval voorlopig open kan blijven. Of later alsnog sluiting wordt opgelegd weten we niet. In ieder geval is het wel van belang dat wij allen maximaal meewerken aan het openhouden van het restaurant door ons te houden aan alle maatregelen. Het kan zijn dat dit voor sommigen van u lastig is en dat betreuren wij. Maar we hopen dat een ieder begrip kan hebben voor wat gevraagd wordt, zodat ook de familie Hu inkomsten kan blijven genereren. We zijn in ieder geval blij dat wij nog steeds heerlijk kunnen golfen op onze mooie golfbaan en dat de restaurantvoorziening open mag.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur