Afbeeldingsresultaat voor aed"
Reanimatie op onze golfbaan.

Acute bloedsomloopstilstand komt relatief vaak voor.

Tenzij de omgeving adequaat ingrijpt, is het vaak dodelijk voor de patiënt. Voor de omgeving is het een traumatische ervaring, zeker als je niet de kennis en mogelijkheid hebt om goed hulp te verlenen.

Bij snel optreden en met eenvoudige, gemakkelijk aan te leren handelingen, kan er een overlevingswinst worden gehaald tot zo’n 13-30% (getallen van reanimaties buiten het ziekenhuis!). De doemargumenten een grote kans te lopen ‘geestelijk beschadigd’ uit een reanimatie te komen, worden door de statistieken weerlegd.

De meeste bloedsomloop-stilstanden treden thuis op: 60-80 %. In 60 % van de gevallen is iemand niet alleen. Bij golfers is dat vrijwel 100%.  De kans op een circulatiestilstand op de golfbaan is hoger dan bij vele andere sporten, omdat de gemiddelde leeftijd hoger is, en we ook nog eens een uitbundige levenswijze (gehad) hebben, en er relatief veel tijd op de golfbaan doorgebracht wordt; een rondje duurt al snel met voorpret en napret meer dan 4 uur.

Mensen met een hart-, of vaatlijden hebben een 11x hogere kans op circulatiestilstand en er is een sterke toename bij een leeftijd boven de 65 jaar.

Dit alles rechtvaardigde de ontwikkeling van een systeem om mensen met een circulatiestilstand op de golfbaan een betere overlevingskans te geven.

Essentieel is:
1. het kunnen vaststellen van een circulatiestilstand
2. het in gang zetten van een alarmering
3. het snel starten met reanimeren
4. mogelijk ritmeherstel bewerkstelligen met AED (automatische externe defibrillator –thans op vele plaatsen aanwezig)
5. bewaakt vervoer met adequate hulp regelen voor opname hartbewaking

Wij hebben een systeem en draaiboek ontwikkeld in onze golfclub, waarmee we
– in staat zijn snel te alarmeren
– snel een AED ter plekke te krijgen door clubhuis personeel of onze marshalls, die voor een  groot gedeelte al getraind zijn een AED te bedienen. (wij hebben op onze golfclub thans 2 AED’s)
– een ambulance te begeleiden op de baan naar het slachtoffer.

Noodzaak blijft een grotere groep mensen/golfers op te leiden, die
– direct reanimatie kan toepassen,
– een adequate melding (mobieltje mee de baan in) kan doen uitgaan.

U kunt zich opgeven voor een reanimatie cursus met ‘bediening AED’ bij het secretariaat op de volgende data:

Beginners Maandagmiddag 30  maart 14.00 uur.
Herhaling Maandagavond 30 maart 19.30 uur
Herhaling Donderdagavond 2 april 19.30 uur

Marshals en commissieleden hoeven hiervoor niet te betalen. Voor andere deelnemers zijn de kosten:
Beginners: € 35,00
Herhaling: € 25,00

Deelnemers aan de herhalingscursus worden verzocht hun aftekencertificaat mee te nemen op de cursusavond.