Nu het onderscheid tussen actieve en niet actieve handicap enkele jaren geleden is geschrapt denken  sommigen dat men geen Q – kaarten behoeft te lopen: dit is een misvatting!

Het handicapsysteem maakt het mogelijk dat alle golfers met én tegen elkaar kunnen spelen en is het meest unieke en onderscheidende element in onze sport.

Het uitgangspunt is om ervoor te zorgen dat iedere golfer op de club een handicap heeft die bij hem of haar past. Uit cijfers blijkt dat hoe meer kaarten iemand registreert, hoe realistischer zijn of haar handicap is. Het is daarom belangrijk dat alle golfers over het seizoen meerdere Q – scorekaarten inleveren.

Aan het einde van het jaar evalueert de HRC de ingeleverde scores van al haar golfers met handicap 36 of lager (Jaarlijkse Herziening). Dit wordt gedaan op basis van de ingeleverde scores om te zien of je handicap nog overeenkomt met je speelsterkte. Het kan zijn dat de handicap op basis van deze evaluatie met één of meer slagen wordt aangepast zodat iedereen er zeker van te kan zijn dat de handicap passend is en dat deelnemers aan bijvoorbeeld wedstrijden zoveel mogelijk gelijke kansen hebben.

Naarmate je meer Q – kaarten inlevert, kan de HRC beter beoordelen of een handicapaanpassing nodig is. Als je 8 of meer scores hebt ingeleverd, kom je in aanmerking voor een herziening. Als je in de laatste 12 maanden minder dan 8 scores hebt ingeleverd, dan wordt deze score aangevuld met de scores uit de afgelopen 24 maanden. Heb je minder dan 8 Q – kaarten ingeleverd in de afgelopen 24 maanden, dan kan er geen herziening worden toegepast en is het dus niet zeker dat je handicap correct is. Bij G.C. Havelte waren dat er het  afgelopen jaar 423!

Mochten er alleen rondjes “voor de lol” worden gelopen, geen probleem. Maar voor het meedoen bij wedstrijden en competitie (waar de volgorde wordt bepaald door de Handicap)  is dat maar de vraag, die wij ons in de club moeten stellen.

Met andere woorden: loop vaker een Q – kaart!