De notulen van de ALV d.d. 29 mei staan op de site. U vindt ze onder het Ledengedeelte > Bestuur > ALV.