Eikenprocessierups

//Eikenprocessierups

Sinds kort hebben ook wij op de baan te maken  met de “Eikenprocessierups”. Om er voor te zorgen dat men zonder ongemak veilig de baan door komt geldt per direct de volgende plaatselijk regel:

Waar processierupsen op de baan gevaar kunnen opleveren, mag de speler, als de bal niet in een hindernis ligt, die belemmering zonder straf ontwijken volgens regel 16.1. Bij het ontwijken van de belemmering, moet de speler een bal droppen (16.1b en 16.1c) binnen één clublengte van, of plaatsen (16.1d) op, het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole, waar de processierupsen geen gevaar opleveren.

namens de HRC

4 juli 2019|

Baaninfo

Info na 8.30 uur definitief

Bijgewerkt op 22-7-2019 8.25 uur

  • Baan Open
  • Qualifying
  • Zomergreens
  • Trolley: Toegestaan
  • Buggy: Toegestaan
  • Dr. range Open tot 20:00 uur
  • Puttinggreen: Open
  • Pitchinggreen: Open
  • Ivm droogte roken in de baan NIET toegestaan
Bekijk de baanbezetting