Eiken Processie Rups – Nader bekeken

//Eiken Processie Rups – Nader bekeken

Zoals u vast wel gemerkt zult hebben is er sinds kort een plaatselijke regel ingesteld die bepaalt dat bomen (eiken) waarin de eiken processie rups voorkomt ontweken mag worden.

Deze luidt:

Waar processierupsen op de baan gevaar kunnen opleveren, mag de speler, als de bal niet in een hindernis ligt, die belemmering zonder straf ontwijken volgens regel 16.1. Bij het ontwijken van de belemmering, moet de speler een bal droppen (16.1b en 16.1c) binnen één clublengte van, of plaatsen (16.1d) op, het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole, waar de processierupsen geen gevaar opleveren.

Deze plaatselijke regel komt rechtstreeks van de NGF site en is, in verband met de urgentie, letterlijk overgenomen.

Bij nader lezen zult u, net als ik, zich kunnen hebben afgevraagd hoe deze te moeten interpreteren. Zoals bijvoorbeeld:

 • Waar de processie rups gevaar kunnen opleveren – is een lintje om de boom voldoende of moet je de jeuk al voelen? En hoever van de boom? – 20 meter zoals wordt aangeraden in de landbouw? – afhankelijk van de windrichting en wetende dat de haartjes maanden last kunnen blijven geven blijft er niet veel baan over.
 • Loopt men geen gevaar als de bal in een hindernis ligt? Echter een bal in een hindernis kan men waarschijnlijk ver genoeg van de processie rups haard droppen (met een strafslag). Spelen zoals deze ligt is dan een keuze.
 • Het moeilijkste punt staat, mijns inziens, in de laatste zin namelijk “het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole, waar de processierupsen geen gevaar opleveren”. Dit kan discutabele situaties opleveren, bijvoorbeeld droppen op de fairway terwijl de bal vlak naast een eik in de “rough” lag.

Hiervoor zijn diverse oplossingen:

 • Het instellen van dropping zones (al of niet verplicht) bij elke besmette boom
 • Rekenen op de sportieve inborst van de speler/speelster (in de rough blijft in de rough)

Voorlopig gaat de HRC van de laatste optie uit en wenst u allen een prettige en vooral  veilige ronde toe.

9 juli 2019|

Baaninfo

Info na 8.30 uur definitief

Bijgewerkt op 22-7-2019 8.25 uur

 • Baan Open
 • Qualifying
 • Zomergreens
 • Trolley: Toegestaan
 • Buggy: Toegestaan
 • Dr. range Open tot 20:00 uur
 • Puttinggreen: Open
 • Pitchinggreen: Open
 • Ivm droogte roken in de baan NIET toegestaan
Bekijk de baanbezetting