Het lijkt er op dat het reserveren van starttijden met de regels die wij er aan vast hebben gezet, weer naar behoren werkt.

U kunt uw starttijden weer zélf boeken, wijzigen of annuleren.

N.B.: Zit u met anderen in een flight dan kan alleen de hoofdboeker wijzigingen doorvoeren.