Na de droogte van 2018, een relatief droog voorjaar en enkele tropische dagen is en blijft vocht/water een zwaar aandachtspunt. De grondwaterspiegel is dusdanig verstoord, dat enige capillaire werking in de bodem volledig verdwenen is en dat het gras het moet hebben van regenwater of beregening. De vitale spel onderdelen worden maximaal beregend en waar nodig met de hand bijgewerkt. Dit heeft helaas tot gevolg dat straatgras zich prettig voelt en meer en meer gedijt, maar we hebben geen keus…

Om qua toediening van beregening de ondergrens op te blijven zoeken, zullen we qua maaihoogte en maaifrequentie concessies moeten doen. Dat betekent minder kort maaien en beperken van het aantal maaibeurten. Alleen op deze wijze kunnen we met z’n allen de kwaliteit ook voor de toekomst zoveel mogelijk borgen.

Hopend u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Namens de Baco en greenkeepers