Het bestuur van de vereniging richt zich met name op het beleid voor de midden en lange termijn.

De kerncommissies behartigen de specifieke belangen van de belangrijkste kernactiviteiten binnen onze vereniging.

Het secretariaat is voor iedereen het eerste aanspreekpunt.

Het bestuur per 25-11-2020:

Joop Alssema Voorzitter
Selie Weistra Secretaris 06-38916115
Robert Buiter Penningmeester 0522 – 240953
(vacant) Commissaris Golf en Commercie
Betty Rijkmans Golf Commissaris
Richard Hiemstra Lid

 

Voorzitters kerncommissies:

Wedstrijdcommissie Johan Sikkens 06-52688734
Handicap & Regelcommissie Evert Uitentuis 06-24669063