Plaatselijke Regels:

 • Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen/palen met witte kop.
 • Hole 10 is buiten de baan voor spelers van hole 1 en omgekeerd.
 • Elk gebied dat is aangegeven met een blauwe markering is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale terreinomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16. 1f.
 • Alle greppels, geulen en sleuven die niet  zijn gemarkeerd als hindernis moeten worden behandeld als een deel van het algemene gebied.
 • Alle afstandsmarkeringspalen en -schotels zijn vaste obstakels en mogen niet worden verwijderd/opgenomen. Deze mogen worden ontweken volgens Regel 16.1.
 • Bij het ontwijken van een verkeerde green (een andere green dan de green van de hole die wordt gespeeld), omvat de verkeerde green ook de voorgreen binnen twee clublengten van de rand van de green. Dit betekent dat bij het handelen volgens Regel 13.1f, bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering zowel de green als het aangegeven deel van de voorgreen volledig ontweken moeten worden.
 • ls de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgend Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld. Zie voorbeeld plaatselijke regel E5 voor de volledige details van deze plaatselijke regel (tekst beschikbaar in het clubhuis).
  Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:
  -Matchplay: verlies van de hole.
  -Strokeplay: 2 slagen.
 • Plaatselijke regel B-1 en E 8.2 Hindernis holes 10, 11 en 16
  De hindernissen aan de rechter zijde van hole 10 en 16 en voor het pad tussen hole 11 en hole 2,  welke voorzien zijn van rode palen met een groene kop zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.
  Deze hindernissen gemarkeerd door rode palen met groene kop zijn een verboden speelzone. Als de bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1e.