Plaatselijke regels

//Plaatselijke regels
Plaatselijke regels

Plaatselijke Regels:

 • Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen/palen met witte kop.
 • Hole 10 is buiten de baan voor spelers op hole 1 en omgekeerd.
 • Indien er sprake is van belemmering door GUR (zie regel 25-1a) aangegeven met blauwe markering, is de speler verplicht deze te ontwijken volgens regel 25-1b.
 • Stenen en grind in bunkers zijn losse obstakels. (zie regel 24-1)
 • Alle greppels en slenken die niet gemarkeerd zijn als waterhindernis zijn door de baan.
 • Alle afstandsmarkeringspalen en -schotels zijn vaste obstakels en mogen niet worden verwijderd/opgenomen.(zie regel 24-2b)
 • Voor alle rondes op deze baan mag een speler afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat/afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden,overtreed hij regel 14-3.Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:
  Matchplay: verlies van de hole.
  -Strokeplay: 2 slagen.
  -Bij overtreding regel 14-3: diskwalificatie.

Baaninfo

Info na 8.30 uur definitief

Bijgewerkt op 11-12-2018 8.38 uur

 • Baan Open
 • Qualifying
 • Zomergreens
 • Winterafslagen
 • Trolley: Toegestaan
 • Buggy: Toegestaan
 • Dr. range Open tot 16:00 uur
 • Puttinggreen: Open
 • Pitchinggreen: Open
 • Let op: Witte lijnen
Bekijk de baanbezetting