Plaatselijke regels

//Plaatselijke regels
Plaatselijke regels

Plaatselijke Regels:

 • Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen/palen met witte kop.
 • Hole 10 is buiten de baan voor spelers van hole 1 en omgekeerd.
 • Elk gebied dat is aangegeven met een blauwe markering is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale terreinomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16. 1f.
 • Alle greppels, geulen en sleuven die niet  zijn gemarkeerd als hindernis moeten worden behandeld als een deel van het algemene gebied.
 • Alle afstandsmarkeringspalen en -schotels zijn vaste obstakels en mogen niet worden verwijderd/opgenomen. Deze mogen worden ontweken volgens Regel 16.1.
 • Bij het ontwijken van een verkeerde green (een andere green dan de green van de hole die wordt gespeeld), omvat de verkeerde green ook de voorgreen binnen twee clublengten van de rand van de green. Dit betekent dat bij het handelen volgens Regel 13.1f, bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering zowel de green als het aangegeven deel van de voorgreen volledig ontweken moeten worden.
 • Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgend Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld. Zie voorbeeld plaatselijke regel E5 voor de volledige details van deze plaatselijke regel (tekst beschikbaar in het clubhuis).
  Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:
  -Matchplay: verlies van de hole.
  -Strokeplay: 2 slagen.Plaatselijke regel (Voor holes 1, 10 beiden hindernis grenzend aan pad en voor hole 16 hindernis grenzend aan buiten de baan aan rechterzijde).

  Deze plaatselijke regel is van toepassing als een bal van de speler is gevonden (of praktisch zeker) dat deze in een rode hindernis ligt die samenvalt met de grens van de baan en het punt waar de bal het laatst de grens van de rode hindernis kruiste aan de baangrenszijde van de hindernis is. In dat geval mag (via deze plaatselijke regel) de speler de hindernis als volgt ontwijken door gebruik te maken van één van de opties van Regel 17.1d:

  Als de bal het laatst de grens van de rode hindernis kruiste op holes 1 (linkerzijde hindernis – vanaf het pad), 10 (rechterzijde hindernis – vanaf het pad) en 16 (rechterzijde hindernis – vanuit het bos), mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen aan de overkant van de hindernis:

  • Referentiepunt: het bij benadering vastgestelde punt aan de overkant van de hindernis (= Y zie plaatje) dat op dezelfde afstand van de hole is als waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de rode hindernis heeft gekruist (= X zie plaatje).
  • Afmeting van dropzone gemeten vanaf het referentiepunt: twee clublengten maar met de volgende beperkingen:
  o Deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt
  o Deze mag overal op de baan zijn behalve in dezelfde hindernis, maar
  o Als meer dan een gebied van de baan binnen twee clublengten van het referentiepunt ligt, dan moet de bal tot stilstand komen in de dropzone in hetzelfde gebied van de baan dat de bal het eerst raakte toen deze werd gedropt in de dropzone.

  Straf voor het spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Baaninfo

Info na 8.30 uur definitief

Bijgewerkt op 16-6-2019 8.25 uur

 • Baan Open
 • Qualifying
 • Zomergreens
 • Trolley: Toegestaan
 • Buggy: Toegestaan
 • Dr. range Open tot 20:00 uur
 • Puttinggreen: Open
 • Pitchinggreen: Open
Bekijk de baanbezetting